Hvidbog om Lynetteholm

I forbindelse med fremsættelsen af Lynetteholm-anlægsloven er der udsendt en hvidbog om Lynetteholm, som samler op på nogle af de mange problemer ved etableringen. Vi har sakset hvidbogen fra Stop Lynetteholms Facebookside, og du kan læse den her: Hvidbog vedr. Lynetteholm Hvidbogen er udarbejdet Lynetteholmarbejdsgruppen som bl.a. består af Kim Hjerrild, medlem af BR for … Læs mere

Salonmøde: Hvilke boliger har vi brug for? Kan markedet levere dem? Video

Hvad er boligbehovet i København? Hvorfor er boliger så dyre? Og kan man bygge prisen på boliger ned? Det var nogle af de spørgsmål der blev sat til debat på Bypolitisk Forums digitale salonmøde 16. april med oplæg af kulturgeograf Hans Thor Andersen, økonom Carl-Aage Jensen og arkitekt Per Henriksen.Se en videooptagelse af mødet her. … Læs mere

Salonmøde: Hvilke boliger har vi brug for? Kan markedet levere dem?

Bypolitisk Forum sætter lys på de dominerende fortællinger: Strømmer folk til København? Bliver boligerne billige, når bare der bygges meget? Vi graver ned i befolkningsbevægelserne, boligbehovet og i den økonomi og politik, der styrer boligforsyningen.Mød bl.a. kulturgeograf Hans Thor Andersen, Aalborg Universitet, økonom Carl-Aage Jensen og arkitekt Per Henriksen. Mødet er selvfølgelig digitalt. Tid: Mandag … Læs mere

Velkommen til Bypolitisk Forum

Bypolitisk forum er en gruppe mennesker, med interesse for byudvikling i København og Københavns omegn. Vores hjemmeside er ny, men den vil blive fyldt med informationer, analyser og oplysning om vores arrangementer. Bypolitisk forum vil mere frodig og mangfoldig natur respekt for byens rødder – dens historiske og kulturelle arv mere demokrati, hvor vi som … Læs mere

Salonmøde: København – efterlysning af den gode by

Onsdag d. 26. august 2020 afholdt Bypolitisk Forum sit første salonmøde i Mjølnerparken. Oplægget til mødet så således ud: Hvilken by drømmer Københavnerne om?• Er der plads til flere nye boliger i København?Skal der bygges flere billige boliger i stedet for de mange dyre?• Skal byen indrettes med vægt på mangfoldighed, nære funktioner og frodig … Læs mere

Region – debat og analyse

Her finder du udvalgte artikler om København som del af en region – ikke bare Region Hovedstaden men også som en del af hele Sjælland Peter Schultz Jørgensen: En cocktail af økonomi og manglende helhedsplan gør Sjælland til en snigende strukturel bykatastrofeAf Peter Schultz Jørgensen i Byrummonitor 3. maj 2021Vi er blevet blinde for helheden og … Læs mere

Udsatte boligområder – debat og analyse

Her finder du udvalgte artikler om udsatte boligområder. Parallelsamfundspakkens genealogi.Af Martin Severin Frandsen og Jesper Visti HansenI Dansk Sociologi, årg. 2020, nr. 1.Artiklen præsenterer et genealogisk studie af spørgsmålet om udsatte byområder i Danmark fra nedsættelsen af Byudvalget i 1993 til “parallelsamfundspakken” i 2018. Den viser en konflikt- og modsætningsfyldt sammensathed i politikkerne for udsatte … Læs mere

Lynetteholm på tinge

Her finder du stof fra Folketing, Borgerrepræsentation, Regionsråd m.fl.Her finder du fx spørgsmål stillet til ministre med svar, henvendelser til ombudsmanden, m.m. omhandlende Lynetteholm. Karl Vogt-Nielsen har klaget over VVM-processen for Lynetteholm 24.1.2021Klage over VVM-processen for LynetteholmenOmbudsmanden har svaret 9.2.2021Ombudsmandens svar