Salonmøde: Hvilke boliger har vi brug for? Kan markedet levere dem? Video

Hvad er boligbehovet i København? Hvorfor er boliger så dyre? Og kan man bygge prisen på boliger ned? Det var nogle af de spørgsmål der blev sat til debat på Bypolitisk Forums digitale salonmøde 16. april med oplæg af kulturgeograf Hans Thor Andersen, økonom Carl-Aage Jensen og arkitekt Per Henriksen.Se en videooptagelse af mødet her. … Læs mere

Salonmøde: Hvilke boliger har vi brug for? Kan markedet levere dem?

Bypolitisk Forum sætter lys på de dominerende fortællinger: Strømmer folk til København? Bliver boligerne billige, når bare der bygges meget? Vi graver ned i befolkningsbevægelserne, boligbehovet og i den økonomi og politik, der styrer boligforsyningen.Mød bl.a. kulturgeograf Hans Thor Andersen, Aalborg Universitet, økonom Carl-Aage Jensen og arkitekt Per Henriksen. Mødet er selvfølgelig digitalt. Tid: Mandag … Læs mere

Salonmøde: København – efterlysning af den gode by

Onsdag d. 26. august 2020 afholdt Bypolitisk Forum sit første salonmøde i Mjølnerparken. Oplægget til mødet så således ud: Hvilken by drømmer Københavnerne om?• Er der plads til flere nye boliger i København?Skal der bygges flere billige boliger i stedet for de mange dyre?• Skal byen indrettes med vægt på mangfoldighed, nære funktioner og frodig … Læs mere