Lynetteholm – debat og analyse

Her finder du udvalgte artikler m.m. om Lynetteholm

Søren Have: Projektet om Lynetteholmen er et overgreb på demokratiet
Af Søren Have 26. maj 2021 i Ræson.
Efter et kommunalvalg, der handlede om ikke at bygge på Amager Fælled, får borgerne i København byggeri på Amager Fælled, og derudover får de et helt nyt kæmpeprojekt, der kan forgælde byen og forandre den for altid: Lynetteholmen. Og projektet forsøges vedtaget inden næste kommunalvalg, så borgerne ikke har en chance for på demokratisk vis at påvirke udviklingen.

Kronik: Lynetteholm er et økonomisk højrisikoprojekt
Af Hans Schjær-Jacobsen19. maj 2021 på Ing.dk (Ingeniøren)
I kronikken påpeges, at lovgivningsprocessen er ekstremt forhastet. “Nyttiggørelsesprojektet Lynetteholm er et økonomisk højrisikoprojekt, der ikke er regnet ordentlig igennem. Væsentlige omkostninger er ikke indregnet, indtægtsgrundlaget er tvivlsomt og ikke risikovurderet. Lynetteholm er ikke selvfinansierende. Processen fremstår som et absurd teater uden ordentlig høring af borgerne og københavnerne kommer til at hænge på ulemperne og regningen”.

De 4 skjulte dummebøder – til de københavnske skatteydere.
Af Per Henriksen. Facebook-indlæg delt på Stop Lynetteholm 15. maj.
Per Henriksen redegør for, at Lynetteholm-projektet netop ikke er selvfinansierende, men bliver betalt af frasalg af fælles ejendom som DONG, af øget vandledningsafgift, af tilbageført grundskyld og ikke mindst af ubetalelig gæld i By & Havn og Metroselskabet.
Artiklen kan også læses her

Kan vi nå at stoppe Lynetteholm
Video på Rolig Revolutions Youtubekanal 12. maj 2021.
Stine Linnemann fra Rolig Revolution taler med arkitekt og økonom Per Henriksen om Lynetteholm-projektet. Gennem en lang karriere har Per Henriksen arbejdet med en bred vifte af projekter indenfor rådgivning og politik og han forklarer med stor viden og faglig indsigt, hvad det er der foregår – politisk, økonomisk og helt lavpraktisk. For hvad er det egentlig for et projekt og er det overhovedet en god idé?

Hvidbog vedr. Lynetteholm
Udarbejdet af Lynetteholm arbejdsgruppen. Hvidbogen er offentliggjort på Facebook 7. maj 2021 og opsamler mange af de problemer, der er med etablering Lynetteholm. Anlægsloven L220 blev fremsat 28. april og førstebehandlet i Folketinget 4. maj.
Lynetteholm arbejdsgruppen består bl.a. af Kim Hjerrild, Gorm Anker Gunnarsen, Karl Voigt Nielsen, Bent Andersen, Søren Have, Jeppe Hauberg, Per Henriksen, Airo Bjarking, Klaus Schlichter, Peter Muschinsky, Jacob Holm, Martin Kjærulff, Michael Søgaard Jørgensen, Sebbe Selvig, Anders Agersnap.

Om By & Havn og Lynetteholmen
I Arbejderen 6.4.2021
Hvad er det egentlig, der driver motivationen for at lave det her projekt? Stine Linnemanns mavefornemmelse siger: presset økonomi.

Lynetteholm er snæversynet og kan skade Storkøbenhavn
På TVLorry 6.4.2021
Det vil skade hovedstadsområdet som helhed, hvis Lynetteholm bliver anlagt og bebygget. Det mener Foreningen af Byplanlæggere, der foreslår, at man undersøger alternative byudviklingsområder.

Eksperter på stribe tager sig til hovedet over københavnsk ø-projekt
På DR.DK 30.3.2021
Det er i direkte strid med reglerne, at myndighederne kun har miljøvurderet en lille del af Lynetteholm-projektet, lyder det fra flere eksperter.

Lynetteholm er symbolet på, hvorfor Danmark bliver revet midt over
Af Daniel Bröchner Christensen i Byrummonitor 15.3.2021
Invester i provinsens landsbyer og købstæder fyldt med kulturmiljø i stedet for at bruge utallige mængder jord, olie, beton, blod, sved og tårer på et selvargumenterende pseudofinansieret luftkastel.

Lynetteholm undergraver naturens livsgrundlag. Planlæggere, arkitekter og entreprenører med moral bør nægte at deltage i projektet
Af Hanne Schmidt på Byrummonitor 21.12.2020
De miljømæssige konsekvenser ved at anlægge Lynetteholm vil være så store, at det ikke giver mening at skabe den kunstige ø i Københavns Havn – det vil tilmed blive farligt at bade i havnen.

Byplanlægger: Sæt Lynetteholmen på hold
Af Peter Schultz Jørgensen på Altinget 9.11.2020
Forudsætningerne bag Lynetteholmen holder ikke, og projektet bør sættes på hold. En ny overborgmester i København har en gylden mulighed for at tænke hovedstadens udvikling ind i et regionalt perspektiv, skriver Peter Schultz Jørgensen

Lynetteholmen, havnetunnel og biltrafik i lange baner
Af Hanne Schmidt på Solidaritet 9.11.2020
Lynetteholmen er endnu et snævert, københavner-arrogant projekt, som ikke tager højde for at udvikle en sammenhængende trafikplan

Kommentar: Lynetteholmen vil ødelægge København
Af Per Henriksen på Solidaritet 24.9.2020
Lynetteholmen bliver ubetalelig for almindelige mennesker og risikerer at sætte København i bundløs gæld