Lynetteholm på tinge

Her finder du stof fra Folketing, Borgerrepræsentation, Regionsråd m.fl.
Her finder du fx spørgsmål stillet til ministre med svar, henvendelser til ombudsmanden, m.m. omhandlende Lynetteholm.

Karl Vogt-Nielsen har klaget over VVM-processen for Lynetteholm 24.1.2021
Klage over VVM-processen for Lynetteholmen
Ombudsmanden har svaret 9.2.2021
Ombudsmandens svar