Salonmøde: Hvilke boliger har vi brug for? Kan markedet levere dem?

Bypolitisk Forum sætter lys på de dominerende fortællinger: Strømmer folk til København? Bliver boligerne billige, når bare der bygges meget? Vi graver ned i befolkningsbevægelserne, boligbehovet og i den økonomi og politik, der styrer boligforsyningen.
Mød bl.a. kulturgeograf Hans Thor Andersen, Aalborg Universitet, økonom Carl-Aage Jensen og arkitekt Per Henriksen. Mødet er selvfølgelig digitalt.

Tid: Mandag d. 26. april kl. 19.00
Sted: på Zoom. Link til deltagelse udsendes til tilmeldte.

Bliver København en blandet by, hvor sygeplejersker og rengøringsfolk har råd til at bo, sådan som ministre og overborgmestre påstår?
Ifølge Kommuneplan 2019 skal der i de næste 12 år frem til 2031 bygges godt 40% flere boliger end
i de foregående 12 år. Påstanden er: Folk søger til København, og hvis der bliver bygget nok, bliver boligerne billige.
Formålet med dette salonmøde er at sætte lys på disse falske fortællinger og fantasier. Vi vil grave ned i den økonomi og politik, der styrer boligforsyningen.

1) Hvad er boligbehovet i København og hvem skal bo her?
Boligspørgsmålet bliver ofte isoleret til et problem i Københavns Kommune som en container. Men hvordan ser det ud, hvis vi i stedet ser det i et regionalt perspektiv?
Hvad gemmer der sig under fortællingen om de 100.000 nye borgere i Københavns kommune? Hvad er det for bevægelser, der foregår i forhold til alder, uddannelse, familier m.v.

2) Kan man bygge prisen på boliger ned?
Hvorfor vokser prisen på boliger meget mere end det det koster at lave dem? Hvordan tilegner jordejere, banker og den finansielle sektor sig denne profit, og hvordan holder de priselevatoren i gang?
Hvad er investorernes strategier når de bygger nyt og spekulerer i opkøb af den eksisterende
boligmasse?
Hvad kan kommunen gøre, og hvilke nye love er nødvendige?

Program
Kl. 19.00-19.10 Velkomst – Derfor sætter Bypolitisk Forum sætter fokus på boligproblemet i København og regionen.
v. mødeleder John Andersen, professor RUC,
Kl. 19.10-19.20 Kommunens bolig- og udbygningsplan.
Kl. 19.20-19.50 Hvad er boligbehovet i København og regionen
v. Kulturgeograf Hans Thor Andersen
Kl. 20.00-20.25 Hvorfor er boligerne så dyre?
v. Økonom Carl-Aage Jensen
Kl. 20.25-20.50 Kan man virkelig bygge prisen på boliger ned?
v. Arkitekt Per Henriksen
Kl. 20.50-21.00 Friske bud på hvad der kan gøres og afslutning.
Opsamling.

Tilmelding: kontakt@bypolitiskforum.dk

Print plakat/løbeseddel i pdf

Redigeret 12.4.21
Redigeret 14.4.: plakat/løbeseddel tilføjet